Personuppgiftspolicy för Kronetorp Park

Kronetorp Park värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Kronetorp Park behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av Användarvillkoren för Kronetorp Park samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter vid intresseanmälning. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi förtydligat det nedan:

Uppgifter som du själv lämnar till oss när du gör en intresseanmälantill en av våra lägenheter, lämnar du uppgifter om dig själv, såsom namn, ålder, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att fylla i webbformuläret, anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller skicka meddelanden till oss via vårt kontakt-formulär.

Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till?

Vi samlar in dina personuppgifter och sparar dem i vårt system för att sedan kontakta dig när vi har en tillgänglig bostadsrätt eller hyresrätt (beroende på vad du anmält intresse till). Ifall du anmält dig till vårt nyhetsbrev så kommer din mailadress att lagras i vår maillista så att du kan få tillgång till våra senaste nyheter via nyhetsbrevet som vi skickar ut.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till andra bolag.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som din intresseanmälan är aktuell. Ifall du har anmält dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att lagra din mailadress tills du väljer att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies. För mer information om vår användning av dessa tekniker, se vår Cookiepolicy.

Personuppgiftsansvar

Kronetorp Park behandlar personuppgifter i samband med din intresseanmälan eller din prenumeration på vårt nyhetsbrev och är skyldiga att tillse att behandling sker i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och tillämpliga lagar och regler.