Vårt sopsystem

Källsortering och sopsortering

Hållbarhet är en hög prioritering för oss på Kronetorp Park och vi har integrerat den i vart enda del och aspekt av vårt arbete. Som boende i Kronetorp Park finns det krav på att man ska källsortera sitt avfall. Det finns flera fördelar med att sortera ditt avfall, det är bra för miljön, dig själv men även din plånbok!

Varje bostad i Kronetorp Park är utrustad med ett specialskåp under diskbänken för att underlätta källsorteringen.

Det finns 8 stycken fack för källsortering och de är följande

Matavfall
Restavfall
Plastförpackningar
Färgat glas
Ofärgat glas
Tidningar
Pappersförpackningar
Metallförpackningar

Matavfallet skall läggas i en papperspåse som ni kan hämta i ett ställ sidan om sopsorteringsbehållarna där ni slänger ert avfall.

Insamlat material återvinns

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast, som gamla ketchupflaskor, blir diskborstar, blomkrukor eller, som här i Burlöv, bullerplank! Metallförpackningar blir järnvägsräls, bilkarosser eller armeringsjärn.
Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir till nya förpackningar och gamla tidningar blir till nytt tidningspapper eller toalettpapper.

Informationsfilm om hur du källsorterar

Nedan hittar du en informationsfilm om hur du källsorterar.

Återvinn ditt matfett

Om du häller matolja eller annat matfett i vasken kan det stelna och fastna i rören och orsaka stopp. Det är besvärligt och dyrt att åtgärda. Matfettet som blir över måste tas om hand.
Har du friterat eller stekt något ska du hälla den kalla matoljan och fettet i en plastflaska, mjölkförpackning eller annan behållare. För att underlätta detta kan ni få en tratt som skruvas på en petflaska som man sedan enkelt kan hälla över matfettet . När flaskan är full lämnar du den väl försluten bland restavfallet.

Fettratten kan ni beställa kostnadsfritt genom att skriva ett mejl till kund@vasyd.se

Genom att källsortera så sparar vi på vår miljö, pengar och råvaror.