Hållbarhet

Målet för Kronetorp Park är att skapa en stadsdel med parker och modern energiteknik som skapar hållbara och långsiktiga lösningar.

Ett självförsörjande område

I princip kommer området i Kronetorp Park att vara självförsörjande när det gäller uppvärmning och varmvattenproduktion. Solpaneler sitter på majoriten av taken och därmed bidrar till lägre elkostnader för fastigheten. Husen i sig är robusta konstruktioner, de tjocka väggarna lagrar energin, som gör det bland annat svalt på sommaren. Vi kan värma och kyla husen i samma system. Genom golvvärme i bostäderna så slipper man radiatorer vilket i sin tur gör det möjligt att ha stora fönster.

Smidiga transporter

Vardagen kräver oftast att vi förflyttar oss från ena punkt till den andra. Det är jobb, plugg, fritidsaktiviteter, skola, förskola och listan fortsätter. Vi erbjuder bilpol till alla våra hyresgäster och bostadsägare - detta är ett miljövänligt och smidigt sätt att ha tillgång till bil. I Kronetorpstaden är kommunikationsmöjligheterna stora med utmärkta tåg-och-bussförbindelser, välorganiserade cykelvägar och stråk.

Klimatsmart produktion

En egen betongfabrik ingår i vårt hållbarhetsarbete. I en av de befintliga ekonomibyggnaderna på området tillverkas betongelementet till Kronetorpstadens nya hus och transportvägen minimeras därmed till ett hudratal meter. En smart lösning både för miljön och för vår tidsplan - vi kan själva styra leveranserna utan att riskera långa väntetider och miljöpåfrestande transporter.

Visionen

Vi strävar efter att kunna erbjuda ett liv med boende, service, arbete och rekreation – allt på samma plats, byggt med eftertanke och med låg miljöpåverkan. För oss är hållbarheten och innovationen viktig och vi har för avsikt att göra Kronetorp Park till en stadsdel som gör minsta möjliga negativa miljöpåverkan genom att använda energi från sol och vatten.