BLOGG

Burlövs framtid

Artikel ur Burlövs Nyheter

Det hela handlar om vilken typ av kommun vi ska vara i framtiden, menade Lars Johnson (m), kommunstyrelsen ordförande, inför en rundvandring kring blivande nya stationsområdet och Burlövs Center.

 • Vår tanke är inte att vi ska fortsätta vara en förort till Malmö, utan ha en egen intensitet som ska dra mycket folk, till våra arbetsplatser och som boende.

Under tisdagsförmiddagen var det rundvandring och information om vad som händer, och framförallt, vad som ska hända med Burlövs station, Burlövs Center och området däremellan efterhand som det färdigställs under de kommande åren.

 • I färdigt skick kommer stationsområdet vara flitigt frekventerat när tio tåg kommer att stanna här varje timme under dagtid, berättade Örjan Bergh, kommunikatör på Trafikverket.
 • Och det blir inte bara tågtrafik, utan också möjlighet att kunna byta till annan kollektivtrafik och det blir många kopplingar till andra delar av Skåne.

Bostadshus

Strax till vänster om nergången till järnvägsstationen ska byggas ett helt nytt bostadsområde med namnet Kvarteret Hanna.

 • Det ska bli ett hundratal bostäder, men också utrymme för olika verksamheter och det hela ska stå klart 2003, när tågen börjar stanna här, berättade stadsarkitekten Joel Tufvesson.
 • Det ska också byggas två kvarter till på andra sidan gatan mot Burlövs Center och vi kommer att satsa väldigt mycket på kvalitet, plus att det blir ett parkeringshus, tillade han.
 • Så det hela kommer att bli en mindre stadsdel när det står klart.

Stänger stambanan

Men innan dess ska järnvägsbygget med fyra spår vara klart och det innebär att Trafikverket stänger av järnvägen mellan Malmö och Lund i en vecka i augusti.

 • Det blir från den 22 till den 28 augusti. Under tiden trafikeras sträckan med bussar från Skånetrafiken, påpekade Örjan Bergh.
 • Och under sommaren passar vi på att återställa Lommavägen, tillade Johan Stein, projektledare på Kommunteknik.

Burlövs Center

Många har bekymrat sig för utvecklingen av köpcentret sedan man tappat flera butiker tidigare i år efter utbrottet av Coronaepidemin.

 • Ja, Burlövs Center har varit en traditionell handelslåda sedan starten 1971, medgav nuvarande centrumchefen Pernilla Olsson.
 • Idag blandar vi handel, service, träning och annat så att centrar blir allt mer mångfacetterat. Det innebär att den gamla köpladan inte kommer tillbaka utan blir mer en del av staden med många olika möjligheter.
 • Ägarna till centrar har satsat mycket pengar på att göra om det hela så jag har bara fantastiska framtidsutsikter. Det ska bli en plats där alla kan trivas, tillade hon.
 • Vi ska bland annat möta kommunens vision med att levande torg ”Living city” och bygga levande platser i huset. Det blir en fantastisk framtid som ändå ligger ganska nära – 2023.

Del av utvecklingen

Stadsarkitekt Joel Tufvesson försäkrade också att Kronetorpsvägen är en del av utvecklingen, liksom, bollplanen.

 • Men det kommer att bli mer av stad av hela området med bland annat bullervall och plank för att dämpa ljudet från järnvägen. Och vi ska också gräva ner en högspänningsledning i området.
 • Viktigt är att det blir en sammanhållen bebyggelse så att hela området hänger samman.