BLOGG

Detta säger mäklarna om Coronakrisen

Coronavirusets, COVID-19, framfart i världen har skapat oro. En oro och obalans som vi ännu inte vet hur den kommer att påverka världen. I den här artikeln har vi frågat mäklarfirmor runt om i landet kring hur de ser på bostadsmarknaden just nu och vad som är deras råd till köpare och säljare.

Johan Linde, vd på Våningen & Villan, Malmö

Hur upplever ni marknaden i skenet av corona-krisen?
– Det förekommer fortsatt rörelse på bostadsmarknaden där givetvis antalet spekulanter avtagit lite men också färre nya spontansäljare vilket ger en viss balans. Bland de som tidigare paketerat sina bostäder för att kunna stå klara för att sälja har en del aktiverat sig vilket breddat utbudet något. Stundtals färre till visning men hög kvalité bland spekulanter.

Vad är ditt råd till köpare respektive säljare utifrån den situation som råder just nu?
– Att köpa med en längre tillträdeshorisont ger fördelar och att förnya värderingen på ägt boende. Man köper ju och säljer i samma marknad och räds inte för att drömma om nyproducerat då tillträdet oftast ligger längre fram i tiden. Säkra ditt lånelöfte och kanske är det läge att förverkliga köpdrömmarna faktiskt.

Ser du någon lokal påverkan i ditt område som du tror skiljer sig från resten av landet?
– Nu omspänner vi olika marknader men just Öresundsregionen har visat sig stå starkare än ändra bostadsregioner när det blåser lite oroliga vindar. Det görs fortfarande rätt så bra med affärer och när väl pandemin blåst över kommer vi se en efterfrågan troligen på helt nationell basis.

Läs hela artikeln på Hemnet