BLOGG

Cykelns roll i Kronetorpstaden

Vardagen kräver oftast att vi förflyttar oss från ena punkt till den andra. Det är jobb, plugg, fritidsaktiviteter, skola, förskola och listan fortsätter. Vi erbjuder bilpol till alla våra hyresgäster och bostadsägare – detta är ett miljövänligt och smidigt sätt att ha tillgång till bil. I Kronetorpstaden är kommunikationsmöjligheterna stora med utmärkta tåg-och-bussförbindelser, välorganiserade cykelvägar och stråk.

Målet för Kronetorp Park är att skapa en stadsdel med parker och modern energiteknik som skapar hållbara och långsiktiga lösningar. Vi strävar efter att kunna erbjuda ett liv med boende, service, arbete och rekreation – allt på samma plats, byggt med eftertanke och med låg miljöpåverkan. För oss är hållbarheten och innovationen viktig och vi har för avsikt att göra Kronetorp Park till en stadsdel som gör minsta möjliga negativa miljöpåverkan genom att använda energi från sol och vatten.

Tanken är att cykeln kommer att vara det naturliga fordonet i Kronetorptaden, tåget som transport för längre sträckor finns alltid tillgänglig. Längs Stationsgatan blir cykel huvudrörelsen och norr om Mossvägen leder den vidare mot Åkarp och blir helt bilfri. Från kvartersgatorna leder gåfartsgator vidare in mellan kvarteren. De större vägarna genom Kronetorpstaden kan komma att omvandlas till gator, även dessa med grönska, generösa trottoarer och cykelstråk.

I Burlövs kommun finns drygt åtta mil av cykel- och gångbanor och mer är planerat. Cykelförbindelsen Malmö-Lund längs länsväg 852 förbinder orterna Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund. Det är ett av Skånes starkaste cykelstråk och orterna ligger på bra cykelavstånd från varandra.  På Burlövs kommuns hemsida kan man se en karta där alla cykelstråk framgår.

Med Resejämföraren kan du enkelt räkna ut hur långt avstånd du kommer att cykla.