BLOGG

Kronetorp Parks smarta energilösningar!

Kronetorp Park är kända för att bygga bostäder med modern energiteknik som skapar hållbara och långsiktiga lösningar. Just nu bygger vi det första kvarteret i BRF Allén som kommer att utgöra en del av den framtida stadsdelen – Kronetorpstaden. I princip kommer området att vara självförsörjande när det gäller uppvärmning och varmvattenproduktion. Vi pratade med Bernard Vidmar – som är teknisk chef på Kronetorp Park och jobbar med energilösningarna -och bad honom berätta lite mer om dessa.

Q På vilket sätt är era energilösningar gynnsamma både miljömässigt med även rent ekonomiskt för framtida bostadsägare?

Vårt system skiljer sig fullständigt från andra då vi har fokuserat på att återanvända både kyla/värme i systemet. Detta innebär att vi flyttar omkring värme/kyla i huset utan att släppa ut den. Eventuellt överskott mellanlagras i våra tankar och förluster ersätts med solenergi i första hand och energi från grundvatten i andra hand. För god komfort så kyler/värmer vi både huskroppen och luften i huset.

Q Vad är det bästa med att installera den här typen av värme/kyla lösning i ett hus?

Man får ett system som både värmer, kyler och utjämnar temperaturen i huset på ett okomplicerat sätt. Styrsystemet blir enkelt.

Q Vad är det bästa med att installera den här typen av värme/kyla lösning i ett hus?

God hushållning med både värme och kyla vilket ger en god boendekomfort med jämn temperatur både vinter och sommar.

Just nu byggs det första kvarteret – Brf Allén – med inflyttning våren 2017. (FOT.)