Media

Grön och skön stadsdel växer fram nära natur och storstadspuls

/Artikel ur SvD skriven av Jenny Norfalk/

Gröna, miljöeffektiva stadsdelar växer fram runt om i Skåne. Brunnshög i Lund, Hyllie i Malmö och Vilans strandäng i Kristianstad är bara några exempel på hållbar stadsutveckling.

Kronetorpsstaden strax förbi Burlöv Center är inget undantag, här växer en ny heterogen stadsdel fram, med fokus på en hållbar vardag. Fullt utbyggt kommer här att finnas cirka 7 000 bostäder, servicekontor, underhållning, handel och parker – allt för att underlätta vardagen och göra den mer behaglig.
Kronetorp Park AB som förvärvat Kronetorp Herrgård bygger i en första etapp 400 lägenheter och 32 radhus, de så kallade Herrgårdshusen.
– Det är ett unikt område där vi nu har möjlighet att skapa en ny spännande stadsdel med varierande bebyggelse och två pulserande storstadsmiljöer, säger Ulf Lyddby, vd för Kronetorp Park.
Förutom bostäder kommer här också att byggas förskola, kontor, småskalig handel och service – nära allt.
– Vi bygger här hus som ska stå i 200 år och då måste man göra det med kvalité och hållbara material, säger Ulf Lyddby.
Den nya stadsdelen kommer att få en egen karaktär, med olika typer av bebyggelse. Och målet är glasklart – Kronetorp Park ska utnyttja modern energiteknik för att skapa ett boende som gör en grön vardag både möjlig och enkel.
– Vi ska inte komplicera livet mer än nödvändigt, här ska alla kunna leva med ett gott grönt samvete.

Den värdefulla marken måste utnyttjas på ett effektivt sätt för att förtäta staden hållbart.
– Låter man villamattorna som i USA breda ut sig så bygger man också in ett beroende av bilen, här kommer vi att kunna erbjuda bilpool till våra boenden och att det är nära till buss och tåg.

Strategier för trafiken är central i många av Skånes nybyggda eller planerade bostadsområde där man redan på planeringsstadiet tar fram strategier som prioriterar kollektivtrafik och cykel. I Brunnshög finns även en vision om spårväg för området.

I princip kommer området att vara självförsörjande när det gäller uppvärmning och varmvattenproduktion. Med solfångare på taken används solens strålar där energin lagras i stora ackumulatortankar.
– Vattentankarna värms upp och kan sedan skjuta till värme när det behövs, nattetid och under årets mörkare månader.
Husen i sig är robusta konstruktioner, Ulf Lyddby jämför dem med hur många kyrkor är byggda.
– De tjocka väggarna lagrar energin, som gör det bland annat svalt på sommaren. Vi kan värma och kyla husen i samma system.
Genom golvvärme i bostäderna så slipper man radiatorer vilket i sin tur gör det möjligt att ha stora fönster.
– Det skapar vackra rum med ett ökat ljusinsläpp. Istället för att dölja utsikten får man på det här sättet in grönskan i rummen. Och de inglasade balkongerna eller loggiorna gör att man kan utnyttja sitt uterum mycket mer.

Den höga miljöprofilen genomsyrar hela byggprojektet från energianvändning till avfallshantering.
– De sopor som produceras ska sorteras för återvinning och visionen är att restavfallet därmed blir till ett minimum, säger Ulf Lyddby.
Med stora behållare under mark för de olika fraktionerna minskar tömningstrafiken, eftersom behållarna behöver hämtas mer sällan.
Totalt räknar Ulf Lyddby att de kommer göra en årsenergibesparing på 480 ton koldioxid på 350 lägenheter och ännu mer beroende på hur bra sopsorteringen blir i området.
– Vi vet att 75 procent av kostnaderna ligger i driftskedet, och bygger man rätt från början så minskar dessa. Det här är en långsiktig investering och vi kommer själva att förvalta vilket ju betyder att vi också får ta konsekvenserna av de byggbeslut vi tar, säger han med ett leende.

I området finns också vackra Kronetorp Herrgård som Kronetorp Park tog över för fyra år sedan. Den historiska byggnaden kommer att finnas kvar.
– Vår historia är viktigt, den talar om var vi kommer från och skapar identitet i stadsdelen.
När herrgården byggdes 1793 så var det Arlövs första tvåvåningshus och det var dåtidens ägare Cornelius Alexander Cronsioe som namngav gården. Parken, som då användes som jaktpark kommer att bli navet i den nya stadsdelen. Med den vackra miljön som består av hundra olika trädsorter, rabatter, grönområden, stigar, bänkar, konstverk kommer Kronetorpstaden att utgöra en väsentlig del av Burlövs kommun, nu och i framtiden.

De första lägenheterna i Kronetorp Park kommer att vara inflyttningsklara nästa år och med tåget är man i Malmö eller Lund på fem minuter. Stationen håller på att byggas ut till fyra spår, vilket innebär att från 2021 så kommer även Öresundstågen att stanna i Burlöv.