Media

Kulturmiljö får nytt liv

European Media Partner Sverige AB /

En ny stadsdel håller på att ta form i Kronetorp Park. Med goda kommunikationer till omkring- liggande städer och ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet, påbörjas under 2015 här bygget av hundratals nya hyresrätter och bostadsrätter.

Projektet har fått sitt namn av Kronetorp Herrgård som fortfarande ståtar här, och som i samband med nybyggnationerna kommer att renoveras och tas i bruk. Herrgården och de klassis- ka gårdsbyggnaderna har anor ändå från 1700-talet, och bildar tillsammans en unik kulturmiljö som kommer att utgöra centrum i det nya bostadsområdet.

– I de vackra gamla husen kommer en rad olika service- funktioner och även butiker och restauranger att finnas, säger Ulf Lyddby, VD för utvecklingsföre- taget Kronetorp.

Här planeras för såväl caféer och shopping som ett gym och en förskola.

– Vi vill erbjuda en miljö där allt finns nära till hands; boen- de, arbete, service och rekrea- tion. Skulle man sedan sakna något så ligger Burlövs centrum, med över 70 butiker, bara ett stenkast bort, säger Ulf Lyddby.

http://europeanmediapartner.com/pdfs/varnyasamhallsutveckling2/index.html