BLOGG

Marknadsundersökning med Ingrid Högström

Kronetorp Park anlitade nyligen Ingrid Högström att utföra en marknadsundersökning där vi skulle få en bättre bild av behovet som finns i samhället just nu. Vad vill folk bo i? Vilken storlek? Vilket pris? Vilka faktorer är viktigast när man ska flytta – grönska, trygghet eller pris? Efter undersökningen ställde vi ett par frågor till Ingrid om vad hon tyckte och tänkte om undersökningen.

Q Vad tyckte du var intressant med marknadsundersökningen som du utförde för Kronetorp Park?

Det var intressant för att det är ett, som jag uppfattar det, genomtänkt projekt, med utformning av boende och kringservice, det finns en befintlig infrastruktur med vägar, buss och tåg. Det finns en tydlig bild hur det ska fungera med blandade åldrar, varierat boende, storlek etc.

Q Var det något av resultaten som förvånade dig?

Det fanns inget speciellt som var förvånande i svaren. Däremot fanns det frågor om lägenhetsyta och maximal hyres-/avgiftsnivå där svaren var svårtolkade. Det var förvånansvärt stora ytor som angavs, liksom hyres-/avgiftsnivåer som var låga i förhållande till lägenhetsstorlek.

Q Du har gjort liknande marknadsundersökningar för andra fastighetsbolag, på vilket sätt tyckte du att Kronetorp Park skiljde sig åt?

Kronetorp Park har en ägarstruktur som skiljer sig åt mot tidigare undersökningar som jag gjort för andra fastighetsbolag. Kronetorp Park har en tydlig ägare som har närhet till verkligheten.

Q Vad skulle du säga är den största förfrågan från folk som planerar att köpa eller hyra bostad just nu?

Har sett till svaren i undersökningen om vilken boendeform så är det i rangordning bostadsrätter, hyresrätter och parhus man efterfrågar.

Ingrid Högström jobbar med marknadsundersökningar på ILH MarknadsService