BLOGG

Intervju med Tobias Emanuelsson, grundare av SPG.

Vad motiverade er till att vilja vara med i detta projektet?

År 2012 satte vi upp ett bostadsbolag i SPG där vi ska bygga hyresrätter i regionstäder runt om i landet med tillgång till bra infrastruktur. Bakgrunden satsningen var den per idag stora bristen på bostäder, en brist som bara ökar i Sverige.

Ni gör olika projekt runt om i landet, vad var det som väckte intresse med just Burlöv?

Det vi tittade på var antalet invånare i regionen, satsningarna på infrastrukturen och kommunikationen, närheten till handeln och även närheten till naturen. Faktum att det här kommer att byggas en ny pendlarstation år 2020 spelade en stor roll i vårt beslut – både utifrån ett miljöperspektiv men även för att det underlättar rörligheten i området.

Varför är Kronetorp Park intressant utifrån ett investerar perspektiv?

Vi såg snabbt och gjorde bedömning utifrån behovet för moderna bostäder. En annan viktig aspekt är den lokala förankringen. Kronetorp Park har den fördelen att de känner till den lokala marknaden mycket väl vilket ger oss en trygghet.

En del av Kronetorp Parks styrelsegrupp