BLOGG

Intervju med Kronetorp Parks styrelseordförande Frode S. Hagen

Vad har ni för målsättning?

Målsättningen är att ständigt förbättra processen för att minimera projektens påverkan på miljön. Krav ställs på våra partners och leverantörer gällande miljö och kvalitet, och en dialog förs kontinuerligt om metoder och materialval. Detta gäller i allt från val av byggmaterial och energisystem till hantering av avfall och transporter. I bostadsprojekten arbetar bolaget för att minska användningen av skadliga ämnen och att bidra till återvinning av material och produkter.

Anser du att Panorama Vellinge är intressant för investerare? I så fall varför?
Absolut! Huset ligger mitt i det centrala Vellinge och de 34 lägenheterna är stora, luftiga och dessutom finns 27 parkeringsplatser tillgängliga. Kronetorp Park har en hög miljöprofil och har byggt Panorama Vellinge på ett hållbart sätt och kan därför garantera låga driftskostnader.

Ni kommer att bygga ca 400 lägenheter i Kronetorp Park, hur skulle du beskriva det projektet utifrån ett investerarperspektiv?

Kronetorp Park kommer att ha ett fantastiskt läge – mitt emellan Lund och Malmö. Tack vare den utvecklade infrastruktur så kommer motorvägen och pendlarstationen att underlätta kommunikationen. År 2020 kommer den nya pendlarstationen stå klar vilket kommer att öka Burlövs attraktion och utvecklingspotential. Som sagt har Kronetorp Park en hög miljöprofil och vi bygger hus för dem som tycker om att bo i hållbara och funktionella hus.

Ni är kända för att ligga ett steg före i ert bygge och era strategier. Vad kommer ni att integrera i era kommande projekt?

Kronetorp Parks arbete styrs av en helhetssyn där alla fastigheter och projekt ska verka för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Varje projekt har sina specifika förutsättningar och varje möjlig åtgärd är viktig. Kronetorp Parks hållbarhetsarbete är långsiktigt och kräver stort engagemang hos alla medarbetare.

Kronetorp Park strävar alltid efter att ligga steget före lagar och normer relaterade till hållbarhet och miljö. Ambitionen är att bygga bostäder som är energieffektiva och som har god inomhusmiljö med sunda materialval som minimerar byggnadernas miljöpåverkan under hela sin livstid.

Kronetorp Park arbetar tillsammans med bolagets kunder och hyresgäster för att sänka fastigheternas energiförbrukning. Detta gäller både innan bostadsutveckling påbörjats, under produktion och efter inflyttning. Det handlar om allt från att optimera värme- och ventilationsanläggningar, installera IMD (individuel mätning), LED lampor och installera snålspolande blandare och toaletter till att välja material med lång hållbarhet.

Frode S. Hagen är styrelseordförande för Kronetorp Park (FOT.)